Vytvorenie PDF

Vytvorenie PDF dokumentu z obsahu internetovej stránky alebo iných online dát. Vo formáte PDF môžete vytvárať napríklad faktúry, cenníky, obedové menu, elektronickú knihu a iné.

Vzhľad sa dá upraviť, prispôsobiť podľa požiadaviek a môže byť rovnaký alebo odlišný ako web stránka. Výstup - PDF dokument bude možné stiahnuť a uložiť v počítači.

Zadanie: Export do PDF zo filtrovaných dát

Požiadavky:

zobrazené informácie na základe požiadaviek návštevníka webstránky sa vyexportujú do PDF dokumentu s možnosťou stiahnutia

  • Tvorba web stránok
  • Referencie
  • Reklamný systém
  • Copyright © 2007-2017 Engros Media, s.r.o.

    ^